Nemovitost bez dluhu

Řešíte finanční problémy nebo exekuci a nechcete přijít o nemovitost? Potřebujete peníze? Pak je Nemovitost bez dluhu určen právě Vám. Nejsme realitní kancelář

Posouzení nemovitosti

Oddlužení nemovitosti

Peníze při
podpisu

Předkupní
právo

Jak funguje Nemovitost bez dluhu:

 • financování klienta prostřednictvím odkupu jeho nemovitosti, její zpětný pronájem

Komu je určená Nemovitost bez dluhu:

 • každému, kdo vlastní nemovitost bez rozlišení zda je fyzickou nebo právnickou osobou
 • v bance jste nedostali úvěr a potřebujete finanční prostředky
 • na nemovitosti váznou exekuce
 • hrozí Vám dražba nemovitosti
 • hrozí Vám exekuce, převedenou nemovitost exekutor nepostihne
 • jste v insolvenčním řízení a zajištěný věřitel uplatňuje zpeněžení zajištěné nemovitosti
 • potřebujete vyřešit oddlužení nemovitosti

Co vše je potřeba k vyřízení:

 • občanský průkaz a druhý doklad totožnosti
 • soupis závazků váznoucích na nemovitosti – můžeme zajistit na základě plné moci
 • prohlídka nemovitosti – ocenění vypracujeme sami a zdarma

Průběh procesu:

 • Na základě kupní smlouvy jsou postoupena vlastnická práva k nemovitosti na společnost UNIDEBT. V případě závazků, je část kupní ceny hrazena věřitelům na úhradu Vašich dluhů a zbytek obdržíte vy.
 • Podepsáním nájemní smlouvy užíváte nemovitost jako doposud. Nájemce hradí UNIDEBTu měsíční nájemné odpovídající výši v místě obvyklém. Jako doposud hradíte dál zálohy za služby spojené s nemovitostí, jako je elektřina, voda, teplo, fond oprav apod.

Žádost o
Nemovitost bez dluhu

Posouzení nemovitosti

Vyplacení dluhů

Zpětný prodej

Proč UNIDEBT:

 • Nejsme realitní kancelář
 • Máme vlastní kapitál – rychlé finance na cokoliv
 • Díky zkušenostem z oblasti vymáhání pohledávek jednáme s věřiteli o snížení Vašich dluhů