Inkasní činnost

Našim klientům nabízíme jednorázovou i dlouhodobou realizaci odkupů pohledávek zajištěných nemovitostí v rozsahu jednotlivých pohledávek i celých portfolií, případně služby formou správy kmenů klientů v prodlení s úhradou svého závazku.

Chci nabídku

Kontaktujte nás poradíme Vám

Inkasní činnost

Společnost UNIDEBT nabízí svým klientům přijetí pohledávek do správy a jejich vymáhání v jakémkoli stádiu prodlení a v jakémkoli objemu.

Uzavření smlouvy na předání vzorku.

Analýza a návrhy strategií vymáhání

Uzavření mandátní smlouvy

Předávání pohledávek do správy UNIDEBT

Správa pohledávek

Tým profesionálů Vám navrhne individuálně postavenou strategii vymáhání dlužníků předaných do správy UNIDEBT, kterou díky variabilní softwarové podpoře převedeme v efektivní získání Vašich peněžních prostředků zpět. Strategie vymáhání, která odráží předchozí kontakty s dlužníkem, jeho vymáhání, reputační rizika klienta a neméně důležitý poměr mezi vynaloženými náklady na vymáhání a efektivitou získaného inkasa, jsou klíčovými faktory pro poskytování vysoce profesionálních služeb našim klientům. Vymáhání lze realizovat jménem společnosti UNIDEBT, případně jménem klienta.

Správu pohledávek lze obecně rozdělit na následující fáze:

Soft Collections (Early)
  • Call-centrum - provolávání dlužníků, IVR apod.
  • Zasílání upomínek - písemné upomínky, SMS, email, IVR
  • Možnost Field Collections - osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, inkaso hotovosti, apod.
Hard Collections (Late Collections – legal steps)
  • Field Collections - osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, exekutorské zápisy, inkaso hotovosti apod.
  • Soudní řízení, rozhodčí řízení
  • Exekuce
  • Dlouhodobá lustrace v případě neúspěšné exekuce

Odkup pohledávek

Našimi klienty jsou banky, nebankovní finanční instituce, a další právnické i fyzické osoby. Našim klientům nabízíme jednorázovou i dlouhodobou realizaci odkupů pohledávek bez jakýchkoliv omezení ceny, druhu pohledávek, nominální hodnoty pohledávek, prodlení po splatnosti, či způsobu zajištění. Garantujeme vymáhání dle etického kodexu a respektování reputačních rizik klienta. V případě požadavku klienta, dodržování dohodnutého postupu vymáhání s ohledem na dopady reputačních rizik. Klademe velký důraz na zabezpečení předaných dat. Celý proces vymáhání je koncipován formou „in-house“, v rámci jednoho zabezpečeného informačního systému.

Spotřebitelské oznámení

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Společnost UNIDEBT Czech, SE, Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 tímto informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz

Volejte / pište

24/7

(+420) 255 712 400


(+420) 777 608 624


info@unidebt.cz


UNIDEBT Czech, SE

Dělnická 213/12, Praha 7
IČO: 24797880
DIČ: CZ24797880
Otevírací doba
Po–Čt: 8.00–16.30
Pá: 8.00–15.00