Právní služby

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář

Již déle než čtvrt století se zaměřujeme na insolvenci a restrukturalizaci podniků, správu ohrožených pohledávek, insolvenční proces a zastupování před soudy všech stupňů.

Máme praktické zkušenosti z mnoha set insolvencí a restrukturalizací podniků, na kterých jsme pracovali jako advokáti nebo insolvenční správci. Poskytujeme efektivní služby. Chráníme své klienty před osobními i korporátními riziky. Jsme nezávislí na mezinárodních a jakýchkoli jiných strukturách a hájíme výhradně zájmy svých klientů.

Zastupujeme v insolvenčních řízeních a souvisejících sporech o pohledávky, majetek nebo náhradu škody. Poskytujeme podporu při transakcích v insolvenčním řízení, při výběru nebo změně insolvenčního správce a zejména pak služby insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro reorganizace.

Kontakt:
www.zizlavsky.cz
tel: 224 947 055
e-mail: ak@zizlavsky.cz
Adresa:
Široká 5, 110 00 Praha


POLENA HANŠPACH PARTNEŘI

Advokátní kancelář se zaměřením zejména na civilní spory a insolvenční právo. Působíme jako advokáti v insolvenčních řízeních, kde pomáháme dlužníkům řešit úpadek, věřitelům dosáhnout maximálního možného výtěžku, ale i  investorům, využít vhodnou příležitost. Máme rozsáhlé zkušenosti s činností insolvenčních správců a insolvenčních soudů. Pro naše klienty vedeme řadu soudních sporů z pozice žalobců i žalovaných, exekučních sporů v postavení oprávněných i povinných. Na základě zkušeností našeho týmu dokážeme zvolit vhodnou strategii pro dosažení požadovaných výsledků.

Kontakt:
tel: 736 207 784
e-mail: polena@phplegal.cz
Adresa:
Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1


Zastavíme exekutora s.r.o.

Projekt Zastavíme exekutora pomáhá dlužníkům zastavit exekuce, které jsou vedeny na základě neplatných rozhodčích doložek nebo nevykonatelných notářských zápisů s přímou vykonatelností. Nezákonně vedených exekucí probíhá v České republice odhadem 200.000. Tyto exekuce lze zastavit a pomoci povinným zbavit se části svých dluhů. Pomoc je pro povinné bezplatná, náklady hradí v případě úspěšného návrhu na zastavení exekuci protistrana.