Kontaktujte nás, poradíme vám

Často kladené otázky

Kontaktujte nás, pokud vlastníte nemovitost, tj. byt, dům nebo pozemek, a:
1. Nemovitost je zatížena závazky (zástavní právo, exekuce, insolvence) a tyto závazky chcete řešit a uhradit je pomocí refinancování. 2. Potřebujete získat finanční prostředky pro svou potřebu.

Vhodným refinancováním snížíte své stávající splátky. S financováním pomáháme i těm, kteří nedostali úvěr v bance nebo u nebankovní společnosti. Peníze můžete využít i neúčelově. Nenahlížíme do registru dlužníků.

Celý proces je pro vás zdarma. Hradíte nám pouze měsíční splátku a úvěr můžete kdykoliv zdarma předčasně splatit. Vaše měsíční splátka činí 0,75 % z poskytnuté částky.

Ano, rádi vám pomůžeme, i když máte exekuci. Navíc nenahlížíme do registru dlužníků.

Předčasné splacení úvěru je zcela bezplatné. Cenu pro předčasné splacení budete znát ještě před podpisem smluvní dokumentace.

Při oddlužení je dle § 398 insolvenčního zákona dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci majetek ke zpeněžení (byt, dům, auto případně jiný majetek). Novelizací z 1. června 2019 je dáno, že musí dojít k maximálnímu uspokojení věřitelů, proto dochází ke zpeněžení majetku dlužníka. Zvláště, pokud máte zástavní právo na nemovitosti, dojde vždy k jeho prodeji.

Slovník pojmů

Hodnota úvěrového rizika a důvěryhodnost firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu na finančním trhu. Vyjadřuje jeho solventnost, kredibilitu, schopnost a ochotu dostát svým závazkům.

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Exekuce může být jak peněžitého, tak nepeněžitého plnění. V případě nepeněžitého plnění dochází k zabavení majetku exekutorem. O nákladech exekuce rozhodne exekuční správní orgán a nebudou-li dlužníkem uhrazeny dobrovolně, budou také posléze exekučně vymáhány.

Insolvence znamená, že se dlužník nachází v platební neschopnosti a nemůže tak platit své dluhy. Insolvence je ale taky cesta, jak se dluhů zbavit a jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky a průběh insolvence upravuje insolvenční zákon.

Konsolidace je sloučení více půjček do jedné. Má-li klient více půjček, je výhodné všechny sloučit do jedné, nové.

Je legální a účinná cesta, jak se vypořádat s dluhy. Po odevzdání návrhu na oddlužení u soudu dojde k zastavení úročení dluhů a dlužník je v ochranné lhůtě do rozhodnutí soudu.

Obecná promlčecí lhůta je 3 roky a běží od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tedy od chvíle, kdy se o něm oprávněná osoba dozvěděla či dozvědět měla a mohla. Majetkové právo se promlčí nejpozději po 10 letech.