Kontaktujte nás, poradíme vám

Často kladené otázky

Kontaktujte nás, pokud vlastníte nemovitost, tj. byt, dům nebo pozemek, a:
1. Nemovitost je zatížena závazky (zástavní právo, exekuce, insolvence) a tyto závazky chcete řešit a uhradit je pomocí refinancování. 2. Potřebujete získat finanční prostředky pro svou potřebu.

Vhodným refinancováním snížíte své stávající splátky. S financováním pomáháme i těm, kteří nedostali úvěr v bance nebo u nebankovní společnosti. Peníze můžete využít i neúčelově. Nenahlížíme do registru dlužníků.

Celý proces je pro vás zdarma. Hradíte nám pouze měsíční splátku a úvěr můžete kdykoliv zdarma předčasně splatit. Vaše měsíční splátka činí 0,75 % z poskytnuté částky.

Ano, rádi vám pomůžeme, i když máte exekuci. Navíc nenahlížíme do registru dlužníků.

Předčasné splacení úvěru je zcela bezplatné. Cenu pro předčasné splacení budete znát ještě před podpisem smluvní dokumentace.

Při oddlužení je dle § 398 insolvenčního zákona dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci majetek ke zpeněžení (byt, dům, auto případně jiný majetek). Novelizací z 1. června 2019 je dáno, že musí dojít k maximálnímu uspokojení věřitelů, proto dochází ke zpeněžení majetku dlužníka. Zvláště, pokud máte zástavní právo na nemovitosti, dojde vždy k jeho prodeji.

Slovník pojmů

Hodnota úvěrového rizika a důvěryhodnost firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu na finančním trhu. Vyjadřuje jeho solventnost, kredibilitu, schopnost a ochotu dostát svým závazkům.

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Exekuce může být jak peněžitého, tak nepeněžitého plnění. V případě nepeněžitého plnění dochází k zabavení majetku exekutorem. O nákladech exekuce rozhodne exekuční správní orgán a nebudou-li dlužníkem uhrazeny dobrovolně, budou také posléze exekučně vymáhány.

Insolvence znamená, že se dlužník nachází v platební neschopnosti a nemůže tak platit své dluhy. Insolvence je ale taky cesta, jak se dluhů zbavit a jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky a průběh insolvence upravuje insolvenční zákon.

Konsolidace je sloučení více půjček do jedné. Má-li klient více půjček, je výhodné všechny sloučit do jedné, nové.

Název HypoDružstvo označuje produkt společnosti UNIDEBT Czech, který umožňuje běžným občanům zajistit si vlastní bydlení bez hypotečního úvěru nebo jim případně pomoci vyřešit stávající závazky na již vlastněné nemovitosti. Družstvo je založeno zástupci společnosti UNIDEBT Czech. Družstvo jako takové je společenství členů družstva, kteří touto cestou řeší bytovou potřebu.

Služby HypoDružstva mohou využívat pouze řádní členové družstva. Potenciální zájemce o vstup do družstva musí nejdříve oslovit zástupce družstva s tím, že potřebuje řešit financování spojené s jeho novým či stávajícím bydlením. Zástupce družstva si následně se zájemcem sjedná schůzku, na které proberou jeho potřebu a navrhne nejvhodnější řešení.

Tento produkt je určený pro klienty, kteří potřebují uvolnit finanční prostředky vázané v jejich nemovitosti. Nemovitost klient užívá nadále jako řádný nájemce a na konci sjednané nájemní doby ji odkoupí zpět do svého vlastnictví.